En

ظروف یکبار مصرف گیاهی چیست ؟

ظروف یکبار مصرف گیاهی برپایه نشاسته که از گیاه مثل ذرت استخراج شده است میباشد، به همین علت به ظروف یکبار مصرف گیاهی شناخته میشوند.در واقع برای ساخت این ظروف از پلیمر طبیعی نشاسته استفاده شده است .
محصولات گیاهی آملون

مصرف پلی الفین ها از جمله پلی استایرن و آلومینیومی در صنعت ظروف و بسته بندی مواد غذایی به طور سنتی کاربرد داشته ولی بعلت عوارضی از قبیل تماس با ماده غذایی گرم که منجر به تخریب زنجیر پلی استایرن شده و منومر ازاد استایرن ، کیومن و حتی الیگومرها به داخل مواد غذایی وارد شده که ایمنی ماده غذایی و بهداشت آن را به چالش میکشد همچنین در خصوص ظروف الومینیومی چربی داخل ماد غذایی خاصیت اسیدی داشته ( اسید های چرب اشباع و غیر اشباع ) با فلز آلومینیوم وارد واکنش شیمیایی شده که بطور واضح قابل مشاهده است که بعد از اتمام غذا در ظروف آلومینیومی و قسمت هایی که در تماس با ماده غذایی بوده تغییر رنگ داشته و رنگ آلومینیوم تیره تر میشود و روغن باقیمانده در کف ظرف آلومینومی تیره تر از حالت معمول خود شده و در موارد شدیدتر هنگامی که در تماس با ماده غذایی ترش به علت غلظت زیاد اسید ، انتقال فلز آلومینیوم به داخل بدن همراه با غذا بیشتر بوده و باعث بیماری هایی از قبیل آلزایمر و پوکی استخوان میشود.

ظروف یکبار مصرف گیاهی در مجاورت غذای داغ هیچ گونه برهم کنشی نداشته و به راحتی میتوان برای نگهداری و سرو غذا و نوشیدنی داغ استفاده کرد.در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی به علت خطرات آن برای سلامتی و طبیعت ممنوع شده است و ظروف یکبار مصرف گیاهی جایگزین ظروف پلاستیکی میباشد. محصولات پلیمری گیاهی در صنایع ظروف یکبار مصرف جهت حفظ سلامت افراد جامعه ، کاهش مصرف ذخایر نفتی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، در قرن اخیر رشد روز افزونی داشته است .

مزایای استفاده از محصولات زیست پایه :

نداشتن اثرات سوء بر سلامت مصرف کننده ( به علت اینکه بخشی از سطح ظرف با نشاسته اشغال شده و ماده غذایی درتماس 100درصدی با پلیمر سنتزی نمی باشد همچنین با توجه به مواد اولیه مصرفی و فرآیند تولید ، مهاجرت ماده شیمیایی داخل ماده غذایی وجود ندارد این درحالی است که در پلیمرهای سنتزی به علت پایداری حرارتی کم پلی استایرن و استفاده از کاتالیزورها و آنتی اکسیدانت ها و … انتقال ماده شیمیایی و منومر و یا الیگومر وجود دارد)

حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی محیط زیست ( ظروف گیاهی زیست پایه بعد از مصرف با مهیا کردن شرایط زیستی برای رشد میکروارگانیسم ها از قبیل رطوبت کافی، ماده غذایی اولیه ( نشاسته ) جهت ترغیب میکرواورگانیسم ها و رشد کلنی برای تخریب پلیمر سنتزی را فراهم میسازد)

کاهش مصرف پلیمرهای نفتی و جایگزینی با مواد تجدیدپذیر و طبیعی

توسعه صنعت کشاورزی